Weeke Bhx500 Optimat


CNC amb 36 broques verticals a la part superior i 36 més a la part inferior. A més, 20 broques horitzontals. Disposa de dos grups de perfilar i té dues serres en X i Y.


Les nostres màquines

NOSALTRES
CERTIFICACIONS
PROJECTES
SERVEIS
CASOS PRàCTICS
Oficina tècnica
NOTíCIES
CONTACTE