Política de Qualitat i Medi Ambient


Josep's mobiliari, com a empresa catalana de referència, moderna i innovadora a la Fabricació de mobiliari i complements defineix la seva política de Qualitat i Medi Ambient:

 1. Conèixer clarament les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients.
 2. Desenvolupar la nostra organització coherentment per a donar la resposta adequada a la situació actual i futura del mercat.
 3. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat i medi ambient establerts.
 4. Complir amb la legislació, la reglamentació de qualitat i medi ambient i qualsevol altre requisit que determini Josep's mobiliari.
 5. Mantenir els indicadors del sistema, i fer-ne seguiment del nivell de progrés, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels nostres clients.
 6. Apostar per processos que redueixin l’impacte ambiental en la seva activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis per tal de preservar i protegir el medi.
 7. Reduir al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per a conservar els recursos, així com impedir les emissions accidentals de substàncies o energia.
 8. Transmetre la nostra política de qualitat i medi ambient a totes les parts interessades.
 9. Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les necessitats dels nostres clients interns i externs, així com la informació sobre els aspectes ambientals en relació amb l’activitat.
 10. Aportar noves iniciatives internes que protegeixin el medi i apostar per les energies renovables i els vehicles interns sense emissions a l’atmosfera.
 11. Promoure el consum de materials respectuosos amb el medi ambient i potenciar el FSC en la fabricació. Compromís de cadena de custòdia per al FSC.
 12. Consolidar el procés de millora continuada en l’elaboració de totes les activitats realitzades a la nostra empresa.
 13. Fomentar i aconseguir l’ambient estimulant i motivador de tots els membres de la companyia i el sentit de la responsabilitat en relació amb la qualitat i el medi ambient.
 14. La seguretat és la principal eina per una feina ben feta.

Hostalric, gener de 2020
JOSEP TUTUSAUS
Gerent de Josep's mobiliari.POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

Hostalric, gener de 2020
JOSEP TUTUSAUS
Gerent de Josep's mobiliari.Codi ètic


L'energia que ha alimentat sempre el creixement de Josep's mobiliari des de 1983 ha estat el desig d'innovar en maquinària, fer sempre el millor, la confiança en la competència del seu personal i els seus proveïdors, però sobretot de posar com a prioritat les exigències del client i la protecció del medi ambient.

Es per donar un pas més en el nostre compromís de millora continua, que us fem arribar el següent codi ètic com a orientació de comportament professional de tots els treballadors de Josep's mobiliari.

A més, s’ha posat a disposició de tot el personal una bústia de suggeriments i comentaris per tal de fer arribar al departament de Qualitat i Medi Ambient qualsevol millora o denuncia d’un comportament inadequat segons aquestes directrius del codi ètic.


ELS NOSTRES COMPROMISOS


Compromís amb els Drets humans i laborals


Compromís amb la seguretat i la salut en el treball


Compromís amb el medi ambient


Compromís amb la RSC


Compromís amb la professionalitatAquest Codi Ètic queda aprovat per la Direcció de Josep's mobiliari i es difon en suport paper a tot l’equip humà de l’empresa. A més, es col·loca’n copies als panells informatius situats a les naus núm. 3 i 4 i es publica per a qualsevol part interessada a traves del web www.joseps.com

NOSALTRES
CERTIFICACIONS
PROJECTES
SERVEIS
CASOS PRàCTICS
Oficina tècnica
NOTíCIES
CONTACTE