BAZ centateq E 310 i 322 Optimat


Té la peculiaritat que pot fer qualsevol funció com foradar, perfilar, fresar, retallar i cantellejar corbes, A més la Baz centateq E310 té un braç 5 eixos que permet actuar a 360 o


Les nostres màquines

NOSALTRES
CERTIFICACIONS
PROJECTES
SERVEIS
CASOS PRàCTICS
Oficina tècnica
NOTíCIES
CONTACTE