Més de 40 anys
fabricant mobiliari a mida

Com treballem

El nostre client arriba amb un projecte o idea. Nosaltres l’estudiem, l’anconsellem i passem un pressupost.

Un cop aprovat el pressupost, el departament tècnic passa a desenvolupar els plànols i arxius de producció.

El projecte entra a fàbrica i comença a fer el recorregut a través dels diferents controls numèrics: tall, cantellejat, i mecanitzat.

Depenent del projecte, es pot entregar muntat o desmuntat. I finalment és embalat i preparat per l’expedició.

Últimes notícies

Solucions per als
principals sectors

Mobiliari
comercial:
PLV - Retail

Mobiliari contract:
Hotels, restauració,
oficines

Mobiliari
infantil i
escolar

Mobiliari per a
sales
d'espectacles

NOSALTRES
CERTIFICACIONS
PROJECTES
SERVEIS
CASOS PRàCTICS
Oficina tècnica
NOTíCIES
CONTACTE