Apostem per un model de productivitat més ecològic

Gràcies a l’ús de cinta de paper reduïm el consum de plàstic construint així un model de treball més respectuós amb el medi ambient

La cinta de paper kraft és l'opció més respectuosa amb el medi ambient per contra del precinte de plàstic transparent. Facilita el procés de reciclar les caixes de cartó després del seu ús ja que no cal retirar el precinte abans de llençar la caixa en el contenidor blau. Gràcies a aquest canvi estalviem en temps i augmentem l'eficiència en diferents processos de producció, logística i medi ambient.

NOSALTRES
CERTIFICACIONS
PROJECTES
SERVEIS
CASOS PRàCTICS
Oficina tècnica
NOTíCIES
CONTACTE