Desenvolupament tècnic de mobiliari

El departament tècnic treballa sempre amb les darreres eines tecnològiques del mercat, orientades a aconseguir el millor desenvolupament tècnic del projecte.

Tant IMOS com TopSolid’Wood son programes de dibuix CAD/CAM que permeten crear mobles de manera virtual, i que per tant, possibiliten la realització d’imatges que garanteixen una idea més clara del resultat final del projecte.

Són programes informàtics especialment pensats pel desenvolupament tècnic de mobiliari de fusta, per tant optimitzen tots els recursos de què disposa l’empresa: humans i maquinària.

Tots dos programes tenen l’avantatge que són molt potents, i s’adapten a les necessitats dels nostres clients oferint una solució a mida.

IMOS - Homag
TopSolid’Wood
NOSALTRES
CERTIFICACIONS
PROJECTES
SERVEIS
CASOS PRàCTICS
Oficina tècnica
NOTíCIES
CONTACTE