LES CERTIFICACIONS “PEFC” I “SMETA” AVIAT UNA REALITAT

A fi de tenir cada cop més cura del medi ambient i adoptar pràctiques ètiques en el desenvolupament de la nostra empresa, Josep’s Mobiliari està tramitant les certificacions “PEFC” i “SMETA”, les quals seran una realitat molt aviat.

La certificació de Cadena de Custòdia PEFC permet a les empreses de la cadena de subministrament garantir als seus clients l’origen legal i sostenible dels productes forestals certificats. Així com certificar la traçabilitat de la matèria prima al llarg de la cadena de producció de la fusta, des del bosc fins al producte final.

La SMETA és una auditoria basada en les bones pràctiques de les empreses. Es tracta d’una auditoria social que permet a les empreses avaluar els seus llocs i proveïdors per comprendre les condicions de treball en la seva cadena de subministrament.

Per a més informació podeu fer un cop d’ull aquí sota:

Bibliografia/Notes:

https://www.sedex.com/es/nuestros-servicios/auditoria-smeta

https://www.pefc.es

NOSALTRES
MEDI AMBIENT
PROJECTES
SERVEIS
CASOS PRàCTICS
Oficina tècnica
NOTíCIES
CONTACTE